Samen werken aan de stad: Amsterdamse corporaties zetten volop in op betaalbaar en goed wonen

Leestijd: 2 min

​​​​​​​Vandaag is het samenwerkingsvoorstel voor de periode 2024-2027 ‘Samen werken aan de stad’ gepresenteerd. Daarin staan ambitieuze plannen, zeker gezien de veranderende economische omstandigheden. “De Amsterdamse corporaties gaan door met het bouwen van nieuwe en betaalbare woningen. Maar wat echt bijzonder is, is dat we 50 procent meer gaan investeren in de bestaande bouw met verduurzaming en verbetering”, vertelt Anne-Jo Visser (directeur AFWC). Om dit goed te doen, gaan corporaties nog meer samenwerken met bewoners en andere partners uit de wijk.  

Goed en betaalbaar wonen voor iedereen

Met ruim 186 duizend woningen in de stad, dragen de corporaties bij aan betaalbare en duurzame woningen van goede kwaliteit. Juist voor de mensen met een laag en middeninkomen. Energiearmoede, woningnood en kansenongelijkheid maken het moeilijk voor Amsterdammers om ‘gewoon’ fijn te wonen. De focus in het nieuwe samenwerkingsvoorstel van de Amsterdamse corporaties is daarom de komende vier jaren op:

  1. het bouwen van 2.700 betaalbare sociale huurwoningen per jaar;
  2. het verduurzamen van ruim 30.000 woningen;
  3. bijdragen aan een gemengde stad door de groei van 2.000 middeldure huurwoningen;
  4. het verbeteren van de doorstroming van bewoners naar een passender woning;
  5. het huisvesten van Amsterdammers die zich in een kwetsbare situatie bevinden;
  6. het verbeteren van de leefbaarheid in kwetsbare buurten samen met partners en bewoners.

Samen werken aan de stad

Als maatschappelijke organisaties investeren de corporaties alles terug in de buurt, de huidige bewoners én de bewoners van de toekomst. Met de nieuwe plannen gaan de Amsterdamse  corporaties dit de komende jaren nog meer doen dan ze al deden. Het voorstel sluit aan op de landelijke prestatieafspraken die het afgelopen jaar zijn gemaakt. De corporaties gaan voor grootste impact op de stad. Zij zetten hun financiële en organisatiecapaciteit hiervoor maximaal in en passen plannen aan als de economische omstandigheden hen daartoe dwingen. “Het zijn ambitieuze maar haalbare plannen. Als we samen met de gemeente, huurdersorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, energiebedrijven en co-makers alles op alles zetten, kunnen we dit waarmaken”, aldus Anne-Jo Visser.

Dit jaar gaan de corporaties met de huurderskoepels en de gemeente Amsterdam in gesprek om dit samenwerkingsvoorstel te verzilveren in samenwerkingsafspraken. Naar verwachting zijn die eind 2023 klaar.

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met: Joni Haijen (woordvoerder AFWC) Haijenafwcnl | 06-25239017