Welkom Nieuws Reactie Amsterdamse woningcorporaties op het Amsterdams Akkoord

Reactie Amsterdamse woningcorporaties op het Amsterdams Akkoord

Leestijd: 2 min

De Amsterdamse woningcorporaties zijn positief over het Amsterdams Akkoord waarbij het nieuwe college van B en W inzet op meer nieuwbouw van woningen en meer verduurzaming van bestaande woningen zoals door isolatie. Ook zijn we blij met de inzet op versterking van de wijken in Nieuw-West, Zuidoost en Noord, de huisvesting van kwetsbare groepen en het bestrijden van dakloosheid. We prijzen de wens om de stedelijke ontwikkeling te versnellen en procedures te versimpelen. Met twee wethouders op wonen - Zita Pels op volkshuisvesting en Reinier van Dantzig op woningbouw - kiest de stad voor een stevige inzet op dit urgente vraagstuk.

Het Akkoord richt zich nadrukkelijk op hoofdlijnen en straalt grotendeels een realistische aanpak uit. Ook zien we dat het nieuwe college meer en intensiever wil samenwerken met de woningcorporaties. Het richt zich meer op een publiek-private aanpak waar het kan en publiek waar het moet. Het is de taak van de ambtelijke organisatie om projecten minder complex aan te pakken, minder extra eisen te stellen en meer te sturen op basale kwaliteit. 

Goed is dat de verhouding 40 % sociale huur, 40% middenhuur en 20 % koopwoningen de inzet blijft bij nieuwbouwprojecten. Positief zijn we ook over de blijvende inzet op het schuldenrustprogramma en armoedebestrijding. Veel van onze huurders hebben hier baat bij.

Een zorgpunt vinden wij dat de OZB belasting omhoog gaat; dit zal beslag leggen op de zo noodzakelijke investeringsruimte van de woningcorporaties.

Meerdere punten vragen nog om uitwerking, de corporaties denken daar graag vanaf het begin over mee!