Reactie op Woonagenda Amsterdam: meer nieuwbouw en loting behouden

Leestijd: 1 min

De corporaties zijn van mening dat de Amsterdamse Woonagenda een goede aanzet is met een terechte focus op de hoofdlijn: voldoende, betaalbaar en goede woningen in de stad. Verbeteringen zijn echter mogelijk en noodzakelijk.

Zo pleiten de corporaties voor het snel en concreet aanwijzen van nieuwe bouwlocaties voor sociale huurwoningen. Voldoende sociale huurwoningen is onze topprioriteit! 

De corporaties willen en kunnen de nieuwbouw opschroeven van 1.200 naar 2.400 sociale huurwoningen per jaar.

Ook pleiten zij voor het effectiever en efficiënter verhuren van bestaande sociale huurwoningen, voor passend(er)  toewijzen en voor maatregelen ten behoeve van doorstroming van mensen die te veel verdienen voor sociale huur (dat zijn ca 48.000 huishoudens). Ook willen zij prioriteit geven aan verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

De corporaties adviseren om het systeem van loting niet af te schaffen vóórdat er een nieuw en beter systeem van woonruimteverdeling is. Bij loting krijgen juist mensen die urgent een woning nodig hebben, een kans. Afschaffing leidt ertoe dat vooral jongeren – gegeven de lange inschrijfduur die nodig is voor een woning in Amsterdam – ook deze, weliswaar kleine, kans verliezen. Zie ook Nul20.