Welkom Nieuws Reactie woningcorporaties op Omgevingsvisie Amsterdam: maak plannen volkshuisvesting concreter

Reactie woningcorporaties op Omgevingsvisie Amsterdam: maak plannen volkshuisvesting concreter

Leestijd: 2 min

De Amsterdamse woningcorporaties hebben hun zienswijze ingediend op de concept Omgevingsvisie van de gemeente Amsterdam voor 2050. Kort gezegd missen ze nog de concrete uitwerking van de ambities voor de volkshuisvesting en vragen zich af of nieuwbouw van 150.000 nieuwe woningen wel voldoende is.

De Amsterdamse woningcorporaties zijn toegewijd om mee te bouwen aan de stad. Wij zetten dagelijks onze expertise in voor een prettige woonomgeving waar Amsterdammers zich thuis voelen en mee kunnen doen in het stedelijke sociale en economische leven. Wij richten ons op de huisvesting van vooral die Amsterdammers met  lage- en middeninkomens, in de overtuiging dat de stad een plek moet bieden voor iedereen. We verwelkomen een Omgevingsvisie waarin de gemeente duidelijk richting geeft aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad.

De corporaties complimenteren de gemeente met de visie maar vinden dat een aantal essentiële zaken in dit concept nog onderbelicht blijft, die noodzakelijk zijn voor het werken aan een duurzaam toegankelijke, betaalbare en leefbare stad.

De aandachtspunten zijn:

  • ‘Waar zijn de concrete volkshuisvestelijke ambities?’
  • ‘Is nieuwbouw van 150.000 woningen tot 2050 wel ambitieus genoeg?’
  • ‘Meerkernigheid verdient een meer genuanceerde invulling.’
  • ‘Hoe abstracter het plan, hoe moeilijker de uitvoering.’

Onze complete reactie met alle argumentatie, is hier te downloaden  >