Welkom Nieuws Samenwerkingsafspraken woningcorporaties 2020 - 2023 getekend

Samenwerkingsafspraken woningcorporaties 2020 - 2023 getekend

Leestijd: 2 min

Vandaag zetten de wethouder Wonen, Laurens Ivens, de huurdersorganisaties en de Amsterdamse woningcorporaties hun handtekening onder de nieuwste Amsterdamse samenwerkingsafspraken voor 2020 tot en met 2023.

De ondertekening van deze samenwerkingsafspraken voor 2020-2023 vormt een mooi moment waarin we samen optrekken om meer betaalbare, goede en duurzame woningen te realiseren voor Amsterdammers.

Trendbreuk: 3.000 sociale huurwoningen erbij
Voor het eerst in 25 jaar groeit het aantal sociale huurwoningen in eigendom van corporaties! Tot en met 2023 komen er 3.000 sociale huurwoningen bij. Daarnaast komen er tot en met eind 2023 ook nog eens 1.100 middeldure huurwoningen bij waar dringend behoefte aan is.

Voor een CO2-neutrale toekomst
Met deze afspraken kijken we ook verder dan 2023. Zo investeren we in de verduurzaming van woningen: duizenden woningen worden beter geïsoleerd, er komen meer zonnepanelen op de daken en we versnellen het aardgasvrij maken van woningen. Onze bijdrage aan een CO2 neutrale toekomst voor Amsterdam.

De allerlaagste inkomens ontzien
We werken aan een  stad met sterke en gemengde buurten. We investeren in de kwaliteit van woningen en nemen maatregelen in wijken waar het minder goed gaat. Tegelijkertijd bieden we ook de meest kwetsbare huishoudens een plek in de stad.

De huren houden we de komende jaren betaalbaar voor grote groepen Amsterdammers. Door het huidige woonlastenakkoord voort te zetten worden de allerlaagste inkomens ontzien. Daarnaast gaan we samen met het Nibud onderzoek doen naar welke groepen huurders nog meer steun nodig hebben bij het betalen van de huur.

Trots op wat we gaan doen
Met de huidige wooncrisis hadden we graag meer willen doen. Toch zijn we trots op deze afspraken waarbij we het maximale uit onze financiële mogelijkheden gaan halen. We zien er naar uit om op basis hiervan de komende vier jaar met huurders en gemeente te werken aan het wonen in de stad!