Welkom Nieuws Sterke daling verkopen corporatiewoningen zet door in 2017

Sterke daling verkopen corporatiewoningen zet door in 2017

Leestijd: 3 min

Vanaf 2015 hebben de Amsterdamse corporaties het aantal woningverkopen beperkt. Werden er in 2014 bijna 2.700 woningen verkocht, voor 2017 is de verwachting dat dit er minder dan 1.000 zullen zijn. Dit is het laagste aantal verkopen in 15 jaar.

Minder verkoop binnen de ring

We zien tussen 2014 en 2017 een sterkere daling van het aantal verkopen binnen de ring (A10) dan daarbuiten. Een aantal corporaties heeft het aantal verkopen in de buurten met weinig corporatiebezit bewust teruggeschroefd. De daling van het aantal corporatieverkopen tussen de eerste helft van 2014 en de eerste helft van 2017 is het sterkst in de stadsdelen Centrum (-79%),  Zuid (-73%) en West (-65%).

Corporaties verkopen vooral in buurten met een hoog aandeel sociale huurwoningen. Zo geven ze tegendruk aan het ontstaan van eenzijdig rijke of arme buurten. In gemengde wijken is er aanbod van koop- én huurwoningen, en dat leidt tot een mix van huishoudenstypen en inkomensgroepen. Met de inkomsten van verkoop bouwen de corporaties weer nieuwe sociale huurwoningen - één woning verkopen is minimaal één woning nieuw bouwen - en investeren zij in renovaties en leefbaarheid. 

De verkoop van corporatiewoningen is onderdeel van de Samenwerkingsafspraken over de jaren 2015 - 2019 tussen de Gemeente Amsterdam, de Huurdersvereniging Amsterdam en alle Amsterdamse corporaties. Volgens deze afspraken verkopen  de corporaties samen gemiddeld 2.000 woningen per jaar. In 2017 zullen naar verwachting minder dan 1.000 corporatiewoningen worden verkocht. Daarmee maken de corporatieverkopen een steeds kleiner deel uit van de totale verkoop van woningen in Amsterdam. Dat aandeel daalde al van 28% in 2014 naar 12% in 2016.

Betaalbaar

Tussen de eerste helft van 2016 en de eerste drie kwartalen van 2017 is de mediane verkoopprijs van corporatiewoningen gestegen van € 215.000 naar € 252.100, een stijging van meer dan 17%. Ondanks de sterke prijsstijging in het afgelopen jaar, liggen de transactieprijzen van corporatiewoningen aanzienlijk onder het gemiddelde van de koopmarkt als geheel. De verkoopprijs van de gemiddelde corporatiewoning was in de eerste drie kwartalen van 2017  € 252.100, terwijl deze volgens de MVA van alle koopwoningen in dezelfde periode € 367.400 bedroeg. De verkoop van corporatiewoningen zorgt dus voor een segment op de Amsterdamse woningmarkt dat relatief aantrekkelijk is geprijsd, zeker bij de nog steeds lage hypotheekrente.

Corporaties zorgen zo ook  voor betaalbaar koopaanbod voor mensen met een middeninkomen (tot 1,5 keer modaal) en maken het hen mogelijk om uit de sociale huursector te stromen, zodat de woningen vrijkomen voor mensen die afhankelijk zijn van sociale huur. Dit is een van de belangrijke doelen die de corporaties hebben met hun verkoop programma. Hier zien wij ook grote verschillen tussen de stadsdelen, corporatiewoningen zijn binnen de ring veel duurder dan daarbuiten. Een extra reden om binnen de ring dus minder woningen te verkopen. 

 

 

Woon2017
Deze en andere cijfers over de Amsterdamse koopwoningmarkt worden vandaag bekend gemaakt tijdens een presentatie van rapport en website Woon 2017 www.woonamsterdam.info op het Congres Woningmarkt Metropoolregio Amsterdam. Dit is een jaarlijkse uitgave van de Amsterdamse Makelaarsvereniging MVA, de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. 

 

Meer informatie/ noot voor de redactie: 

AFWC 020 346 0360