Welkom Nieuws Teller verhuurderheffing tikt door...

Teller verhuurderheffing tikt door...

Leestijd: 2 min

Vandaag, donderdag 18 juni, debatteert de Tweede Kamer over het thema 'Wonen'. De woningnood verdient structurele aandacht. Woningcorporaties zien met lede ogen de wachtlijsten aan. Elke euro die zij moeten afdragen aan de fiscus als gevolg van de opgelegde verhuurderheffing kunnen zij niet investeren in betaalbare huurwoningen. Zondag bereikt de teller de 10 miljard euro waarvan circa 1,5 miljard is betaald door Amsterdamse corporaties.

Tienduizenden huishoudens die graag een betaalbare woning zouden bewonen, zijn hiervan de dupe. Net als zittende huurders die wachten op verbetering van hun woning. 

Op zondag 21 juni 2020 om 19.40 uur zal er al 10 miljard euro aan maatschappelijk vermogen onttrokken zijn aan de volkshuisvesting ten faveure van de landelijke schatkist. Een pijnlijke mijlpaal.

Ondertussen betalen corporaties tot wel tien keer zo veel belasting als commerciële partijen over hetzelfde type woning. Hierdoor hebben corporaties landelijk bijna 100.000 betaalbare woningen minder kunnen bouwen in 10 jaar tijd. We hadden voor dat geld ook meer woningen kunnen verduurzamen of de huren lager kunnen houden.

Steeds meer politieke partijen zijn tegen de verhuurderheffing. Een kamermeerderheid is inmiddels voor afschaffing, maar helaas pas in de volgende kabinetsperiode. Tot die tijd blijven corporaties te zwaar belast. Ondertussen worden overal in het land in gemeenteraden moties aangenomen die afschaffing bepleiten.  

De woningcorporaties vragen met klem om aan de landelijke politiek om de verhuurderheffing af te schaffen. Het afschaffen van deze belastingmaatregel moet in alle verkiezingsprogramma’s staan en verzilverd worden in het volgende regeerakkoord. Liever nog zien we dat de verhuurderheffing niet pas ná de verkiezingen, maar zo snel mogelijk afgeschaft wordt gelet op het groeiende woningtekort en de toenemende betaalbaarheidsproblemen. Het was immers oorspronkelijk een maatregel uit de vorige crisis. Laten we de aanstaande crisis niet verergeren door corporaties te belemmeren om te blijven investeren in voldoende, betaalbare en duurzame woningen. Nu is het alle hens aan dek om de wooncrisis te bestrijden en daar past deze heffing niet bij.