Welkom Nieuws Update: aanpak Amsterdamse woningcorporaties tijdens Coronacrisis

Update: aanpak Amsterdamse woningcorporaties tijdens Coronacrisis

Leestijd: 4 min

De Amsterdamse woningcorporaties hebben hun dienstverlening aangepast vanwege de Coronacrisis. Alles gaat zoveel mogelijk door, maar veelal via andere – online – methoden. Corporaties besteden veel aandacht aan kwetsbare huurders en huurders die door het wegvallen van inkomen of omzet hun inkomen geheel of gedeeltelijk zien wegvallen. Dat zijn ook veel (kleinschalige) ondernemers die bedrijfsruimte huren bij een corporatie.

Nieuwe verhuringen gaan zoveel mogelijk door

De corporaties zetten nieuwe verhuringen van woningen zo veel mogelijk door. Zo organiseren Stadgenoot, Ymere en Duwo digitale bezichtiging van woningen, zoals bijvoorbeeld hier te zien is. Voor de sleuteloverdracht werken corporaties soms met sleutelkastjes maar zetten ook andere methoden in. De foto bij dit bericht laat zien hoe de nieuwe huurders van de 309 woningen in Noorddok vorige week hun sleutels overhandigd kregen van De Key.

De partners van het programma huisvesting kwetsbare groepen hebben samen allerlei maatregelen getroffen om het doorgaan van verhuur te garanderen. Daarmee gaan de verhuringen aan nieuwe huurders die uit maatschappelijke opvang komen, in aangepaste vorm door; met uitzondering van verhuringen aan de statushouders.  

Tegelijkertijd ontstaan allerlei mooie nieuwe initiatieven. Zo biedt Rochdale haar huurders klusadvies aan van de vakmannen per telefoon of app. Eigen Haard maakte een mooi filmpje voor haar huurders en een bewonersbrief met een overzicht van hun aanpak. Ook De Alliantie maakte een filmpje voor de eigen huurders.

Prettig samenleven

Veel huurders zitten natuurlijk thuis en moeten het onderling met elkaar rooien. Dat geeft mogelijk meer druk op portieken en in de buurten. Alle corporaties informeren daarover op diverse manieren. Zo hangt Stadgenoot postertjes in de trappenhuizen met leefregels.

Beter Buren, onze partner bij het bemiddelen en voorkomen van burenoverlast, heeft haar werkwijze ook aangepast aan Corona en doet telefonische consulten.

Sociaal beheer

Vooral ouderen en andere kwetsbare mensen hebben moeite met de thuisisolatie. De Amsterdamse maatschappelijke organisaties spelen hierop in met http://www.voorelkaarinamsterdam.nl/. Mensen kunnen allerhande hulp vragen zoals een luisterend oor, een boodschapje, de tuin bijhouden of de hond uitlaten. Om de hulpbehoevenden hierop te wijzen informeren de corporaties hun huurders via het huis-aan-huis bezorgen van flyers, de eigen sites en sociale media. Ook bellen medewerkers van Eigen Haard, Stadgenoot, De Key en Rochdale alle oudere huurders op om te vragen hoe het gaat en wijzen hen op het hulpaanbod.

In ouderencomplexen zijn de gemeenschappelijke ruimten in goed overleg met de bewonerscommissies afgesloten met bijvoorbeeld linten. Bewoners worden zorgvuldig op de hoogte gehouden van alle maatregelen.

Huurbetaling

Betalen van de huur wordt voor sommige huurders een probleem als het inkomen geheel of gedeeltelijk wegvalt. Corporaties bieden al deze huurders een luisterend oor en zo nodig een betalingsregeling. Dit gaat om de ZZP-ers,  mensen met een nul-urencontract, tijdelijke contracten en kleine ondernemers.

De corporaties voeren al uitgesproken ontruimingsvonnissen door rechters tot en met 28 april niet uit. Tenzij er niet alleen sprake is van huurschuld, maar ook van fraude, crimineel gedrag of extreme overlast. Er zijn tot die tijd ook geen nieuwe vonnissen van rechters te verwachten.

Per geval bekijken de corporaties of ze zaken met huurschuld aan de deurwaarder voorleggen. De regelingen Vroeg er op af (vroegtijdig contact als huur niet wordt betaald) en Geregelde betaling (voor huurders met een bijstandsuitkering) gaan gewoon door. Wel in aangepaste vorm: via brieven, telefoon en Whats app.

Kleine bedrijven 

Veel kleine ondernemers, die bedrijfsruimten huren bij de corporaties, zien hun omzet bijna geheel weg vallen. Tot en met 2 april zijn al ruim 1000 aanvragen voor betalingsregelingen ingediend. Deze huurders krijgen voor de maand april en zo nodig ook voor de maand mei uitstel van betaling en een betalingsregeling. In totaal gaat het om meer dan 1 miljoen Euro huur per maand.

Reparaties en onderhoud

De corporaties willen de nieuwbouw en het onderhoud aan de buitenzijde van woningen zoveel mogelijk door laten gaan en dat lukt in het algemeen goed. Ook de vertegenwoordigers van onze huurders dringen erop aan om dit door te zetten. Vooral bij werk in bewoonde staat is het voor huurders vervelend om lange tijd in een onaffe woning te bivakkeren.

Bij reparaties op verzoek en onderhoud in de woning volgen de corporaties het akkoord over veilig doorwerken tussen Aedes, Bouwend Nederland en de Woonbond en kijken ze wat er, met alle nodige voorzorgmaatregelen, wél kan. Dit is ook het advies van de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels.

Het onderzoek naar en vervangen van loden leidingen in corporatiewoningen loopt helaas vertraging op, vooral omdat, conform de richtlijnen van het RIVM, bijna niet in de woningen gewerkt kan worden. Waar dat niet het geval is, kan het onderzoek naar lood en de sanering van leidingen wel doorgaan.