Welkom Nieuws Veel te weinig geld voor nieuwbouw en verduurzaming huurwoningen in 6 grootstedelijke regio's

Veel te weinig geld voor nieuwbouw en verduurzaming huurwoningen in 6 grootstedelijke regio's

Leestijd: 3 min

Enkele honderdduizenden mensen zijn in ons land op zoek naar een betaalbare woning. Rijk en gemeenten doen een dringend beroep op de woningcorporaties om de komende jaren heel veel nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Maar de corporaties zijn hier helemaal niet toe in staat, zo blijkt uit onderzoek van 3 ministeries.

Uit onderzoek in opdracht van maar liefst drie ministeries (BZK, EZK en financiën), Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer blijkt dat tientallen woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen niet alleen te weinig geld hebben om genoeg nieuwe woningen te bouwen. Ook kunnen ze hun woningen niet verbeteren en verduurzamen zoals het Kabinet wil. Onderzoek wijst uit dat ze op korte termijn al veel geld te kort komen. De corporaties dringen er bij de regering op aan om nog deze kabinetsperiode maatregelen te nemen. Anders wordt de woningnood snel groter. De gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam steunen deze oproep.  In deze regio moet 20% van de noodzakelijke nieuwbouw in ons land worden gebouwd. 

In totaal moeten in deze zes regio’s tot en met 2034 tussen de 220.000 en 255.000 sociale huurwoningen worden gebouwd  en 290.000 woningen verduurzaamd. Opgeteld is daar  41 miljard euro  voor nodig. Uit het onderzoek blijkt dat de corporaties nu financieel absoluut niet in staat zijn om dit te doen. De uitkomsten verschillen per regio, maar gemiddeld kunnen ze slechts de helft of maximaal drie kwart van deze opgaven uitvoeren. 

Vooral problemen in grootstedelijke regio’s

Corporaties hebben een belangrijke maatschappelijke taak: zorgen voor betaalbaar wonen voor huishoudens die dat nodig hebben. Dit willen corporaties nu en in de toekomst kunnen blijven doen. De  woningcorporaties in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen zijn blij dat het ministerie van BZK onderzoek heeft laten uitvoeren naar hun ‘opgaven en middelen’. De afgelopen jaren is al veel gezegd over de opgaven van corporaties en of ze voldoende in staat zijn om deze te realiseren. Het onderzoek geeft hier een glashelder antwoord op en laat na jaren van discussie definitief en gezaghebbend zien dat woningcorporaties hun investeringsopgave onder de huidige investeringscondities niet aankunnen. Dit geldt voor Nederland als geheel en nog meer voor  de  regio’s waarin wij actief zijn.

Lees alles over het onderzoek en de reactie van Aedes namens alle woningcorporaties hier > 

Lees hier de complete reactie van de woningcorporaties in de zes grootstedelijke regio's >