Welkom Nieuws (Ver-)huurdersbelasting voor Amsterdam stijgt naar 204 miljoen Euro

(Ver-)huurdersbelasting voor Amsterdam stijgt naar 204 miljoen Euro

Leestijd: 3 min

De Amsterdamse woningcorporaties betalen dit jaar netto met elkaar 204 miljoen Euro belasting aan het rijk voor de circa 165.000 sociale huurwoningen die zij bezitten. Deze (ver-)huurderheffing die geheven wordt over het bezit van de meest betaalbare huurwoningen, is dit jaar vanwege de hoge WOZ waarden van Amsterdamse woningen, ruim 11% hoger dan vorig jaar. Volgens Egbert de Vries (directeur AFWC) is daarmee het effect van alle specifieke kortingen die de regering de corporaties geeft, vrijwel verdwenen.

Meer verhuurderheffing dan ooit

“Het is opvallend dat de woningcorporaties in Amsterdam meer verhuurderheffing betalen dan ooit, terwijl in politiek Den Haag voortdurend wordt gesproken over vermindering van de heffing. Heel vervelend dat we dit geld in deze tijden van wooncrisis en corona niet kunnen besteden aan nieuwbouw van woningen, aan het betaalbaar houden van de huren en aan verduurzaming”, stelt hij namens alle Amsterdamse woningcorporaties.

Uiterlijk 30 september moesten alle woningcorporaties in het hele land weer hun huurdersbelasting afdragen aan het rijk. De corporaties betalen deze jaarlijkse belasting sinds 2014. Omdat zij geen andere inkomsten hebben dan huur, kan het niet anders dan dat dit ten koste gaat van alle maatschappelijke opgaven die zij hebben. Het betaalbaar houden van de huren, het bouwen van nieuwe betaalbare huurwoningen en het verduurzamen van woningen en van het aardgas afhalen… de woningcorporaties hebben heel veel grote en dure maatschappelijke opgaven. Dat dat niet meer uit kan, werd begin juli nog bewezen door gedegen onderzoek in opdracht van drie ministeries.

Dit kost duizenden banen

Volgens Egbert de Vries erkent Minister Ollongren de problemen voor de corporaties wel.  "Maar voor een structurele oplossing zijn we aangewezen op het volgende kabinet. Het onderzoek maakt glashelder dat het afschaffen van de verhuurderheffing noodzakelijk is om corporaties in staat te stellen hun maatschappelijke opgaven waar te maken. En afgelopen week stelde ook het economisch onderzoeksinstituut SEO dat afschaffing van deze belasting duizenden banen in de bouw kan opleveren."

Flinke stijging WOZ leidt tot stijging heffing

De verhuurheffing is gebaseerd op de WOZ-waarde. Omdat de krapte op de woningmarkt zo groot is in Amsterdam, is de al hoge WOZ-waarde afgelopen jaar weer flink gestegen. Oók die van sociale huurwoningen. Hierdoor pakt de heffing voor Amsterdamse corporaties (en huurders!) substantieel hoger uit.

Over 2020 betalen de Amsterdamse corporaties per Amsterdamse sociale huurwoning bijna drie maandhuren aan de schatkist.

De Vries: "Daarbij moet nog opgemerkt dat de corporaties eigenlijk nog méér belasting zouden moeten betalen, maar zich maximaal hebben ingezet om plannen voor nieuwbouw te maken, waardoor een korting op de belasting is verkregen. Helaas is dit ‘kortingspotje’ van minister Ollongren op dit moment al op, dus voor komend jaar kunnen wij daar niet opnieuw een beroep op doen."

Overzicht netto (ver-)huurderheffing in 2020 per woningcorporatie (alleen over het Amsterdamse bezit):

Ymere 

51.588.484  

Eigen Haard

40.952.599

De Alliantie

18.206.625

Stadgenoot

35.871.518

Rochdale

32.364.906

De Key 

25.307.426

Totaal 

204.291.557 Euro