Welkom Nieuws "We verliezen een burgemeester met een groot hart voor wonen"

"We verliezen een burgemeester met een groot hart voor wonen"

Leestijd: 2 min

De Amsterdamse woningcorporaties zijn diep geraakt door het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. Hij heeft heel veel betekend voor de volkshuisvesting in onze stad en in het land.

Wij missen een zeer betrokken burgemeester met een groot hart voor wonen.

Reeds in de jaren ’80 zette hij zich als assistent van wethouder Jan Schaefer in voor de kwaliteit van het wonen in de stad. Dat memoreerde hij nog tijdens het interview in VPRO’s Zomergasten afgelopen zomer. Als minister van Wonen, Wijken en Integratie maakte hij zich sterk voor niet alleen investeringen in woningen (“in stenen”),  maar zeker ook in sociale binding tussen inwoners (“in mensen”).  

Sinds 2010 is hij onze burgemeester. In die jaren lijkt het de stad steeds voorspoediger te gaan. Maar ook waarschuwde hij voor de keerzijde. “De kloof tussen arm en rijk wordt groter”, stelde hij. Een zorg die de Amsterdamse woningcorporaties met hem delen. Via woningmarktbeleid hopen wij tweedeling van onze stad te voorkomen en voldoende passende woonruimte te kunnen blijven bieden voor mensen met lage inkomens, die niet zonder onze steun aan woonruimte kunnen komen.

De leiderschapskwaliteiten van burgemeester Van der Laan kwamen optimaal tot uitdrukking bij de aanpak van overlastgevers in de woonomgeving. Hij heeft er voor heeft gezorgd dat verschillende instanties goed met elkaar samenwerken om onze stad een stuk veiliger te maken onder de noemer Treiteraanpak. Dankzij de inzet van Eberhard Van der Laan worden nu de slachtoffers gesteund; de Amsterdammers die in hun woonomgeving stelselmatig worden getreiterd, bedreigd en geïntimideerd. De veroorzakers worden hard aangepakt en moeten zo nodig vertrekken. Niet de slachtoffers. De corporaties zijn hem dankbaar voor dit beleid.

Wij wensen de familie Van der Laan en alle Amsterdammers veel sterkte bij het verwerken van het verlies van een zeer geliefde burgemeester, echtgenoot en vader.

 

Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.

 

(Op de foto is Van der Laan te zien toen hij nog minister was en met bewoners van woningcorporatie Rochdale in de Kolenkitbuurt in gesprek ging).