Welkom Nieuws Woningcorporaties Metropoolregio Amsterdam pleiten voor aanpak knelpunten infrastructuur

Woningcorporaties Metropoolregio Amsterdam pleiten voor aanpak knelpunten infrastructuur

Leestijd: 3 min

Tienduizenden sociale huurwoningen willen en kunnen de woningcorporaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de komende jaren bouwen, mits het rijk snel verbeteringen aanbrengt in het spoor- en wegennet. Daarvoor pleiten de gezamenlijke corporaties vandaag in een brief aan de ministers Ollongren (woningbouw) en Van Nieuwenhuizen (infrastructuur). Deze ministers overleggen volgende week over de infrastructuur en de woningbouw in de MRA.

De corporaties wijzen de beide ministers er op dat ze in maart van dit jaar hebben aangekondigd de concurrentiekracht van de Metropoolregio Amsterdam te willen versterken, door het aanpakken van bereikbaarheid in samenhang met de noodzaak om snel meer woningen te bouwen. In de hele Metropoolregio Amsterdam moeten tot 2040 tenminste 250.000 nieuwe woningen worden bijgebouwd om aan de vraag te voldoen. Dertig tot veertig procent daarvan kan gebouwd worden door de corporaties zodat ook mensen met lagere inkomens in de regio een woning kunnen vinden. Maar daarvoor is het erg belangrijk dat de woningen goed bereikbaar zullen zijn met ov en de auto.

De corporaties zien de volgende knelpunten, en verzoeken de ministers deze op te nemen in hun infrastructuurplannen voor de regio:

  • Achtersluispolder/Thorbeckeweg Zaanstad. Er is een plan voor 7.000 woningen, maar er zijn ontsluitingsproblemen waardoor deze nog niet worden gebouwd.
  • Haarlemmermeer-West/Duinpolderweg. De ontsluiting van dit gebied in de Haarlemmermeer staat al lang op de meerjarenagenda, maar tot nu toe is er nog geen goedgekeurd plan in uitvoering. De corporaties en andere partijen zijn in staat en bereid om meer dan 10.000 woningen te bouwen in de  Haarlemmermeer West, wanneer dit het gebied snel beter bereikbaar wordt gemaakt.
  • Voor de betere wegontsluiting van Purmerend zijn de gemeente en de provincie in eerste instantie aan zet. Daarnaast speelt voor het Rijk de aansluiting op het rijkswegennet. Daarnaast kunnen we de stations in Purmerend verbeteren. Dit maakt het mogelijk om de plannen van Purmerend voor 10.000 woningen extra, uit te gaan voeren.

Op langere termijn:

  • Een extra verbinding tussen Schiphol en Amsterdam, bijvoorbeeld doortrekken van de metro Noord-Zuidlijn, een NS-airportsprinter en extra stations (bijvoorbeeld in de Riekerpolder). Deze extra verbindingen bieden kansen voor  de bouw van ruim 10.000 woningen.
  • De extra OV-verbinding Sloterdijk met Amsterdam-Centrum is nodig ten behoeve van de nieuwe woningbouwlocatie Haven-Stad waar 40.000 tot 70.000 woningen kunnen worden gebouwd. Dit kan een sleutelproject zijn, waardoor woningbouw voor Haven-Stad mogelijk wordt vanaf  2029.
  • De IJmeer-verbinding met Almere komt op de agenda volgens de lopende afspraken als er 25.000 nieuwe woningen zijn gebouwd in Almere. Daarvan zijn er nu reeds 7.000 gebouwd. De verbinding staat in het gebiedsgerichte bereikbaarheidsprogramma, maar is het niet de hoogste tijd om nu alvast het gesprek hierover opnieuw op te starten?

 Download hier de brief aan de ministers >