Welkom Nieuws Woningcorporaties realiseerden in 2018 bijna 1200 jongerenwoningen in Amsterdam

Woningcorporaties realiseerden in 2018 bijna 1200 jongerenwoningen in Amsterdam

Leestijd: 2 min

In 2018 leverden de Amsterdamse woningcorporaties maar liefst 1171 tijdelijke jongerenwoningen op. Het zijn diverse uiteenlopende projecten met zelfstandige woonunits voor Amsterdamse (werkende) jongeren, studenten en jonge statushouders. De onderlinge ontmoeting wordt sterk gestimuleerd.

Vandaag maakt de gemeente Amsterdam bekend hoeveel nieuwe woningen er in 2018 in aanbouw zijn genomen. De Amsterdamse woningcorporaties leveren een stevige bijdrage met maar liefst 1.801 permanente sociale huurwoningen en 1.171 tijdelijke woningen. De tijdelijke woningen staan er allemaal minimaal 10 jaar en worden verhuurd aan jongeren die niet ouder zijn dan 28 jaar bij aanvang huur. Ze krijgen een huurcontract voor vijf jaar. Ongeveer de helft van de woningen wordt verhuurd aan jonge statushouders. 

Woongemeenschappen

De tijdelijke woningen zijn gebouwd in units voor (meestal) één- en soms tweepersoonshuishoudens. In alle gevallen gaat het om woonprojecten waar de corporaties de onderlinge ontmoeting en communityvorming sterk stimuleren. De motivatie om je samen in te zetten voor je woongemeenschap en om bijvoorbeeld je Syrische buurman een handje te willen helpen met de taal, is een belangrijk selectiecriterium. De jongeren moeten wel ingeschreven zijn in WoningNet maar het doet er niet toe hoe lang! Overigens loopt de inschrijving in WoningNet wel door tijdens de woonduur, omdat iedereen een huurcontract krijgt voor maximaal 5 jaar. 

Het eerste complex, het Startblok Riekerhaven, werd al in de zomer van 2016 opgeleverd door woningstichting De Key in Amsterdam Nieuw-West. Inmiddels hebben De Key en andere woningcorporaties in 2017 en 2018 diverse vergelijkbare woonprojecten gerealiseerd. 

In 2018 zijn opgeleverd: 

  • 240 woningen, project Spark Village van Rochdale, op het science park in Oost 
  • 141 woningen, project Set van De Alliantie, op IJburg 
  • 540 woningen, project Elzenhagen van Eigen Haard en De Key, in Noord (morgen eerste sleutels uitgereikt) 
  • 250 woningen, project Stek Oost van Stadgenoot, nabij het science park in Oost (morgen oplevering).

Dik 1800 permanente sociale huurwoningen

Ook zijn de corporaties dit jaar de bouw gestart van maar liefst 1.801 nieuwe permanente sociale huurwoningen. Die komen onder meer in de stadsdelen Noord (hier bouwen Eigen Haard, De Alliantie, Stadgenoot, De Key, Ymere en Rochdale)  en Zuidoost (Eigen Haard), maar ook in Oost (bijvoorbeeld door De Alliantie op Zeeburgereiland en Rochdale in de wijk Jeruzalem), in Nieuw West (project Lieven van De Key), en in Centrum (Stadgenoot op Oostenburg).