Welkom Nieuws Woningcorporaties willen zorgvuldige en betaalbare overgang naar alternatieven voor aardgas

Woningcorporaties willen zorgvuldige en betaalbare overgang naar alternatieven voor aardgas

Leestijd: 2 min

In een brief aan wethouder Choho maken de corporaties duidelijk dat zeer zorgvuldig stappen worden gezet richting aardgasvrije buurten in Amsterdam.

De Amsterdamse woningcorporaties hebben samen met de andere partners in de City Deal 'Naar een stad zonder aardgas' een tiental buurten in het vizier die binnen enkele jaren aardgasvrij zouden kunnen worden. Dit blijkt uit een brief van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties aan wethouder Choho. 

Het gaat vooral om buurten in Noord, Nieuw-West en Zuidoost. In deze buurten zullen woningrenovatie, verbetering van openbare ruimte, en overgang naar alternatieven voor aardgas en sociale infrastructuur hand in hand gaan. Veel woningen hier dateren uit de jaren vijftig en zestig en zijn toe aan renovatie. Dat geldt ook voor gas- en stroomleidingen, riolering, stoepen en straten. Gasleidingen zullen hier waarschijnlijk worden vervangen door alternatieve infrastructuur zoals warmtenetten en elektriciteitsnetten. Het zijn ook de buurten waarover het college van B en W recent besloot dat woningen en leefomgeving hier verbeterd gaan worden.

Voor de corporaties is randvoorwaarde dat de bewoners van de sociale huurwoningen niet duurder uit zijn met alternatieve warmtevoorzieningen. Daartoe doen zij samen met de gemeente een dringend beroep op ondersteuning van de rijksoverheid. 

Ook willen de corporaties goed overleg met bewoners over de alternatieven. Zodra er voldoende onderzoek is gedaan naar de kosten en mogelijkheden per buurt, organiseren zij samen met de gemeente overleg in de buurten. 

De brief aan wethouder Choho