Woningvoorraad stabiliseert, meer woningen in aanbouw genomen

Leestijd: 3 min

De sociale woningvoorraad van de corporaties aangesloten bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) is in 2020 nagenoeg stabiel gebleven, namelijk 165.676 woningen. Er zijn 1.372 sociale huurwoningen opgeleverd, en ongeveer evenveel gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. Wel zijn in 2020 aanzienlijk meer woningen in aanbouw genomen, in totaal 2.428. Positieve ontwikkelingen zijn verder dat het aantal middenhuur woningen met 452 is gegroeid en het aantal woningen met energielabel A, B of C in enkele jaren tijd naar 71% is gestegen. Ook werden er meer woningen verhuurd.

Nu meer woningen in de pijplijn zitten is de trend omhoog ingezet, verwacht de AFWC. Dat is belangrijk omdat er in Amsterdam een schrijnend tekort aan woningen is, met name in de sociale huursector. Daarom is in de afspraken met de gemeente en de huurdersorganisaties tot en met 2023 de ambitie vastgelegd dat de sociale voorraad gemiddeld met 750 woningen per jaar groeit.

Corporaties willen snelheid maken met de bouw

‘Dat is een spannende afspraak, want er zit niet veel ruimte in de nieuwbouw projecten’, aldus interim-directeur Hans van Harten van de AFWC. ‘Als de bouw voortvarend van de grond komt, is die groeiafspraak nog steeds haalbaar’. De corporaties pleiten ook voor snelle inzet van tijdelijke locaties. ‘Dat helpt’. De corporaties willen tempo maken met de bouw, maar ze roepen de gemeente op snelheid te maken met de verdeling van grondposities, locaties zo mogelijk versneld op te leveren, vergunningverlening te bespoedigen en terughoudend te zijn met het stellen van bovenwettelijke eisen. Op dat vlak is onlangs een onderzoek gestart om de kosten daarvan in kaart te brengen.

Afschaffen verhuurderheffing

De voorgenomen investeringen vergen ook een uiterste financiële inspanning van de corporaties. Zij dringen er bij het nieuw te vormen kabinet opnieuw op aan om de verhuurderheffing af te schaffen. Voor de nieuwbouwambities moeten corporaties meer lenen en dat bereikt langzamerhand zijn plafond. Daarom kunnen de plannen alleen worden gerealiseerd als ook woningen worden verkocht. Conform de afspraken verkopen corporaties alleen als dat financieel nodig is. Dat aantal bedroeg in 2020 slechts 632 woningen, het laagste aantal sinds jaren. ‘Corporaties zijn zoals toegezegd aan de gemeente en de huurdersorganisaties terughoudend geweest met verkoop’, aldus Van Harten.

De nood blijft hoog

Het totale aantal verhuringen steeg iets, van 12.275 naar 13.112, inclusief studentenwoningen en vrije sector, maar de nood blijft niettemin hoog, vooral in het sociale segment. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat de inschrijvingen bij WoningNet in twee jaar tijd met maar liefst 25.000 zijn gestegen naar 432.690. Ook de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in 2020 was onverminderd hoog, 13,8 jaar in 2020.

Voldoende bijbouwen is de belangrijkste optie om de nood te lenigen. Daarnaast is vorig jaar overeenstemming bereikt over nieuwe toewijzingsregels. Daarbij is niet alleen meer inschrijfduur bepalend, maar ook de situatie van woningzoekenden en wordt actief zoeken beloond. Zo krijgen woningzoekenden die dringend een woning nodig hebben, meer kans.

Lees hier het volledige AFWC jaarbericht 2021>>