Welkom Nieuws Kijk en lees terug: Woondebat Metropoolregio Amsterdam op 11 maart jl.

Kijk en lees terug: Woondebat Metropoolregio Amsterdam op 11 maart jl.

Leestijd: 2 min

Ons uitgestelde Woondebat met landelijke politici over Wonen in de Metropoolregio Amsterdam ging alsnog door op 11 maart jl. Nul20 maakte een uitgebreid journalistiek verslag en het debat is terug te kijken.

Een miljoen woningen in tien jaar tijd bouwen. Het is een enorme opgave, maar de woordvoerders van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en SP klonken eensgezind over de noodzaak ervan. Dat de metropoolregio Amsterdam daarvan een fors deel voor haar rekening moet nemen in het opvoeren van de woningbouwproductie is duidelijk. 

Behalve de VVD willen alle partijen de verhuurderheffing afschaffen om woningcorporaties meer middelen geven te investeren in nieuwe woningen en verduurzaming.

D66, VVD en de PvdA willen kwetsbare wijken versterken en een deel van de verhuurderheffing daarvoor inzetten. SP vindt dat overal, ook op de Zuidas, sociale huurwoningen gebouwd moeten kunnen worden en pleit meer meer investeringen in  kwaliteit van de woningen. De PvdA en de SP willen individuele huurcontracten voor alle woningdelers, zodat zij een steviger rechtspositie krijgen. Ook willen de linkse partijen, D66 en het CDA het puntenstelsel doortrekken naar de vrije sector om de hoge huren hier aan banden te leggen. 

Een uitgebreid verslag is gemaakt door Nul20. 

Het hele debat terugkijken>