Welkom Nieuws Zes gemeentelijke panden worden honderden sociale huurwoningen

Zes gemeentelijke panden worden honderden sociale huurwoningen

Leestijd: 3 min

Amsterdamse woningcorporaties hebben de contracten ondertekend voor de aankoop van zes gemeentelijke panden. Deze panden gaan getransformeerd worden naar meer dan 200 sociale huurwoningen.

Deze woningen komen in de stadsdelen Zuid, West en Noord en zijn vooral bedoeld voor jonge woningzoekenden en statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). De statushouders en jonge woningzoekenden worden gemengd gehuisvest zodat in de eigen woonomgeving kan worden gewerkt aan een prettig leefklimaat en aan goede en snelle integratie.

De corporaties hebben afgelopen jaar samen met de gemeente Amsterdam de mogelijkheden onderzocht om deze zes gemeentelijke panden (die tot voor kort vaak een  maatschappelijke functie hadden) te verbouwen naar woningen. Op verzoek van de gemeenteraad is besloten om hierbij met voorrang te kijken of deze panden om te bouwen zijn tot betaalbare huurwoningen voor jongeren en statushouders.

Lokaal
Het gaat in dit geval om panden in de stadsdelen Zuid, West en Noord. De corporaties en de gemeente informeren en betrekken in alle buurten de omwonenden bij het uitwerken van de transformatieplannen. Ze werken samen ideeën uit voor het vergemakkelijken van ontmoetingen tussen de huidige en de nieuwe bewoners,  bijvoorbeeld door gezamenlijke ontmoetingsruimtes te creëren en activiteiten te organiseren.

Het gaat om de volgende locaties:

Rijnstraat 115/Vechtstraat 92 (Zuid)

De Alliantie

35 woningen en het Huis van de Wijk

Henrick de Keijserstraat 14 (Zuid)

Stadgenoot

12 woningen

Papaverhoek 1-3  (Noord)

Eigen Haard

16 woningen

Havikslaan 20-22 (Noord)

Stadgenoot

24 woningen

Wormerveerstraat 15 (West)

De Key

Ca 100 woningen

Admiraal de Ruyterweg 410 (West)

Rochdale

36 woningen

 


Overzicht

Corporaties en gemeente realiseerden afgelopen jaar al meer gemengde huisvestingslocaties en verwachten dit jaar 1.500 statushouders te huisvesten

Dit zijn de overige Amsterdamse gemengde woonprojecten voor starters en statushouders:

De Key realiseerde in 2016 het Startblok in Riekerhaven (Nieuw-West) een community waar circa 275 jonge statushouders samenwonen met 275 jonge Amsterdammers.

Aan de Wenckebachweg (Oost) laat De Key de 750 tijdelijke studentenwoningen langer staan dan oorspronkelijk gepland: tot begin 2020 in plaats van december 2017. Hier komen geleidelijk 120 jonge vluchtelingen met een verblijfsstatus te wonen. Academie van de Stad vond een aantal woonbegeleiders: betrokken studenten die zelf ook in het complex wonen en de statushouders wegwijs maken en helpen bij hun nieuwe start.

Rochdale realiseerde op de NDSM-werf een vergelijkbare woonvorm met 378 woonunits en verbouwde aan de Nierkerkestraat een wooncomplex voor statushouders en andere woningzoekenden, waaronder ook enkele gezinnen. Daarnaast bouwt Rochdale op het Science Park nu 250 woonstudio’s voor eenpersoons huishoudens. Oplevering in 2018.

Ymere realiseerde in juni 2016 samen met gemeente, stadsdeel Amsterdam-Noord, de politie, Spirit en bewoners een woonvoorziening voor 13 minderjarige statushouders tot 18 jaar aan de Dwergvinvisstraat in Noord. Het gaat om 7 geschakelde woningen met 13 afzonderlijke kamers en gedeelde voorzieningen

Eind 2016 opende Ymere De Maurits met 24 woningen voor jongeren, ook hier gaat het om een combinatie van statushouders en andere jongeren.

De Alliantie zorgt eind 2017 voor 81 woningen (96 bewoners) aan de Van Lohuizenlaan en 110 woningen (132 bewoners) op het voormalig ACTA-terrein in Slotervaart. In het tweede kwartaal van 2018 levert de Alliantie 142 woningen op (180 bewoners) aan de Daguerrestraat.

Stadgenoot realiseert 250 eenpersoons studio’s aan de Kruislaan in Oost die in de zomer van 2018 worden opgeleverd. Najaar 2016 leverde Stadgenoot het voormalig Broederhuis op, met 30 studio’s aan de Postjesweg waarvan 8 voor statushouders.

Eigen Haard en De Key zijn inmiddels ver gevorderd met plannen voor het startblok Elzenhagen (in Noord) naar voorbeeld van startblok Riekerhaven in Nieuw West. Start bouw eind 2017. Hier gaat het om woningen voor maar liefst 540 jongeren, waarvan de helft vluchteling met een verblijfsvergunning.