Ons werk

Thema's
Het werk van woningcorporaties en de AFWC Gemeenteraadsverkiezingen 2022 Duurzaamheidsprojecten Gemengde wooncomplexen voor jongeren Kaderafspraken bij vernieuwing en verbetering Nieuwbouw en woningkwaliteit Verkoop sociale huurwoningen Wooncontracten, inschrijfduur en doelgroepen
Samenwerking met partners
Totaalpakket Samenwerkingsafspraken Woningzoekenden en doelgroepen Hulp bij betalingsproblemen Kwetsbare huurders en wonen met zorg Woningkwaliteit en duurzaamheid Leefbare en veilige buurten Warm Amsterdam
Feiten & Cijfers
Digitale Atlas corporatiewoningen in de MRA Jaarberichten en jaarcijfers Onderzoek Huurders in de Regio Amsterdam Periodieke woononderzoeken Onderzoeken door studenten Archief onderzoeken