Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Stad van alle Amsterdammers

Op 16 maart 2022 vonden in Amsterdam de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een belangrijk moment waarop de Amsterdammers ook konden kiezen voor een goed woonbeleid. De woningcorporaties gingen in de aanloop  in gesprek met de partijcommissies van de Amsterdamse politieke partijen. In het position paper Stad van alle Amsterdammers zetten zij de uitdagingen uiteen waar de stad de komende jaren voor staat en geven zij handvatten om meer betaalbare woningen te realiseren voor mensen met lage en middeninkomens.

Ook organiseerden de corporaties samen met Pakhuis de Zwijger een reeks bijeenkomsten in aanloop naar deze verkiezingen. Kijk op de site van Pakhuis de Zwijger om terug te kijken. Direct naar de site van Pakhuis>