Jeroen van der Veer scriptieprijs

Wonen is een hot topic in Nederland. Bij de AFWC weten we dat als geen ander. We zetten ons dagelijks in voor de volkshuisvesting en adresseren, samen met corporaties, de Amsterdamse woningnood en de leefbaarheid in de stad.  Graag betrekken we jonge ambitieuze mensen bij ons werk. Daarom hebben we in 2021 voor het eerst een prijs ingesteld voor masterscripties op het gebied van volkshuisvesting. De winnaar was Joep Bastiaans, die onderzoek deed naar vernieuwende woonvormen voor ouderen. De jury reikte de prijs uit tijdens een feestelijke bijeenkomst in februari 2022 in hét museum over de Amsterdamse volkshuisvesting, het Schip. 

De jury had eerder drie kandidaten genomineerd, en was unaniem in haar oordeel wie de winnaar werd. “De scriptie van Joep Bastiaans adresseert een zeer belangrijk onderwerp: de maatschappelijke opgave van vergrijzing, zorg, voorkomen van eenzaamheid en de veranderende rol van sociale netwerken. Het onderzoek laat overtuigend zien dat een huis leveren met alle gemakken, collectieve voorzieningen onder handbereik en gelijkgestemden als buren helpt, maar dat voor voldoende eigenaarschap er echt een extra stap gezet moet worden”, aldus het Juryrapport Jeroen van der Veer Scriptieprijs

De scriptie van Joep is  via deze link in te zien >

Je kunt de bijeenkomst ook terugkijken via ons Youtube kanaal.  En bekijk hier ons nieuwsbericht na afloop van de uitreiking.

Jeroen van der Veer

Met deze prijs herdenken we tevens onze oud-collega Jeroen van der Veer. Jeroen was meer dan 23 jaar dé onderzoeker van de AFWC, van alle betrokken woningcorporaties en van de hele stad. Hij wist alles over de volkshuisvesting (lokaal, landelijk en internationaal) en inspireerde velen. Eind 2020 overleed Jeroen, na een kortstondig ziekbed, op 56-jarige leeftijd. De Jeroen van der Veer scriptieprijs is een eerbetoon aan wat hij voor de Amsterdamse volkshuisvesting heeft betekend. Ons bericht over het overlijden van Jeroen lees je hier >

Scriptieprijs

Om ons te laten inspireren zijn we op zoek naar masterscripties met de meeste impact op ons werkterrein: de volkshuisvesting. Een kundige jury beoordeelt alle inzendingen. Als jouw scriptie een vernieuwende kijk biedt op een volkshuisvestelijk onderwerp kun je deze insturen en meedingen naar eeuwige roem en de hoofdprijs van duizend euro.

De jury die de inzendingen in 2021 beoordeelde, bestond uit Josja van der Veer (voorzitter, zus van Jeroen en directeur ruimte & duurzaamheid bij de gemeente Amsterdam), Maarten van Poelgeest (voormalig wethouder gemeente Amsterdam), Gerard Anderiesen (voormalig bestuurder woningcorporatie Stadgenoot) en Fenne Pinkster (stadsgeograaf Universiteit van Amsterdam).  In 2022 blijft de jury ongewijzigd.

Voorwaarden voor deelname

Ook in 2022 komen alle scripties in aanmerking die in de ruimste zin des woords de volkshuisvesting belichten, in relatie tot een van de volgende thema’s:

 • Uitbreiden, verdichten en vernieuwen van de stad
  bijvoorbeeld de effecten van herstructurering of de vraag naar tiny houses 
 • Passend wonen
  bijvoorbeeld de vraag naar jongerenwoningen of de effecten van tijdelijke huurcontracten
 • Thuis in de wijk
  bijvoorbeeld de gentrificatie van buurten of de draagkracht van wijken                                                           
 • Energietransitie en duurzaamheid
  bijvoorbeeld energiegedrag van bewoners of het stimuleren van draagvlak voor verduurzaming

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gaat om een masterscriptie
 • De scriptie is in het Nederlands of Engels geschreven
 • De scriptie is beoordeeld met minimaal een 8 of heeft een aanbevelingsbrief van de begeleider
 • De scriptie is recent, en moet eind oktober van een kalenderjaar worden ingediend en is dan uiterlijk in de maand daarvoor afgerond.

De jury beoordeelt vooral op deze punten: 

 • In hoeverre biedt de scriptie een vernieuwende kijk op de volkshuisvesting?
 • Hoe is het wetenschappelijke niveau van de scriptie?
 • Wat is de potentiële impact van de resultaten op de maatschappij?
 • Bieden de uitkomsten concrete toepassingsmogelijkheden in het werkveld?
 • Is de scriptie goed geschreven?