Geen objecten gevonden

Ons team

Het bureau van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) werkt als facilitair bureau voor de aangesloten leden. De belangrijkste taken zijn belangenbehartiging, onderzoek, samenwerking en communicatie.

Het federatiebureau is daarnaast actief voor het regionale platform PWNR, het samenwerkingsverband van corporaties in de stadsregio Amsterdam.

Ook de secretaris en de adjunct-secretaris van de De Vernieuwde Stad, het landelijk verband van grote, grootstedelijke corporaties, maken deel uit van het team.

Daniel Bende

Data-analist en databeheerder
(020) 346 03 66
bendeafwcnl 

Khalid Boutachekourt

voorzitter Algemeen Bestuur AFWC
Bereikbaar via (020) 346 03 60

Patricia Bouza Carrodeguas

secretaresse
(020) 346 03 60
bouzaafwcnl

Judith Breemer

beleidsadviseur wonen en zorg, overlast, technisch beheer, huisvesting voor jongeren, studenten, statushouders en ouderen.
(020) 346 0360 /06 4910 3463
breemerafwcnl

Josée Driessen

beleidsadviseur Waterland en PWNR, woonlastenakkoord, woonruimteverdeling
(020) 346 0359 /06 5512 0228
driessenswzwnl

Alexander Groen

projectleider implementatiefase Herziening Woonruimteverdeling
06-1187 6359

groenafwcnl

Cathelijn Groot

beleidsadviseur wonen en zorg, programma huisvesting kwetsbare groepen, ontwikkelbuurten, leefbaarheid, herhuisvesting
(020) 346 03 68  grootafwcnl

Annemarie van Haaren

Projectleider LOC interim
06 46201551
Email via infoloc-amsterdamnl

Hans van Harten

Interim Directeur
(020) 346 03 60
hartenafwcnl 

Nancy de Jong

secretaresse
(020) 346 03 60
dejongafwcnl

Steven Kromhout

Senior onderzoeker en beleidsadviseur
(020) 346 03 69
kromhoutafwcnl 

Berthilde Lammertink

communicatieadviseur en organisator van bijeenkomsten AFWC
(020) 346 0358 / 06 22 6143 88
lammertinkafwcnl

Letty Reimerink

adjunct-secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 3460353 / 06-10464865
reimerinkdevernieuwdestadnl  / LinkedIn

Romy Rohmer

Projectsecretaris Amsterdamse Warmtemotor
06-4617 9200
rohmerafwcnl

Gerda van Rossum

beleidsadviseur stedelijke vernieuwing
(020) 346 0360 / 06-3019 8847

rossumafwcnl

Radboud Sutorius

beleidsadviseur woningbouwproductie, financieel-economische zaken en verkoop
(020) 346 03 62 / 06 1588 5100
sutoriusafwcnl

Frank van der Veek

beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid
(020) 346 03 51
veekafwcnl

Anneke Verboom

beleidsadviseur schuldenproblematiek, woonfraude-aanpak, herziening regionale woonruimteverdeling, verhuisregelingen, wooncoaches

(020) 346 0363/ 06 1494 4142   verboomafwcnl

Yves Vermeulen

secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 346 03 50 / 06 5581 2438 
vermeulendevernieuwdestadnl / LinkedIn

Janita Zandijk

beleidsadviseur opdrachtgeverschap WoningNet, woonruimtebemiddeling
(020) 346 03 55
zandijkafwcnl

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden