Geen objecten gevonden

Ons team

Het bureau van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) werkt als facilitair bureau voor de aangesloten leden. De belangrijkste taken zijn belangenbehartiging, onderzoek, samenwerking en communicatie.

Het federatiebureau is daarnaast actief voor het regionale platform PWNR, het samenwerkingsverband van corporaties in de stadsregio Amsterdam.

Ook de secretaris en de adjunct-secretaris van de De Vernieuwde Stad, het landelijk verband van grote, grootstedelijke corporaties, maken deel uit van het team.

Daniel Bende

Data-analist en databeheerder
(020) 346 03 66
bendeafwcnl 

Khalid Boutachekourt

voorzitter Algemeen Bestuur AFWC
Bereikbaar via (020) 346 03 60

Patricia Bouza Carrodeguas

secretaresse
(020) 346 03 60
bouzaafwcnl

Judith Breemer

beleidsadviseur wonen en zorg, overlast, technisch beheer, huisvesting voor jongeren, studenten, statushouders en ouderen.
(020) 346 0360 /06 4910 3463
breemerafwcnl

Mathijs van Dam

beleidsadviseur stedelijke vernieuwing
(020) 346 0360 / 06 2125 8089
damafwcnl

Josée Driessen

beleidsadviseur Waterland en PWNR, woonlastenakkoord, woonruimteverdeling
(020) 346 0359 /06 5512 0228
driessenswzwnl

Cathelijn Groot

beleidsadviseur wonen en zorg, programma huisvesting kwetsbare groepen, ontwikkelbuurten, leefbaarheid, herhuisvesting
(020) 346 03 68  grootafwcnl

Nancy de Jong

secretaresse
(020) 346 03 60
dejongafwcnl

Berthilde Lammertink

communicatieadviseur en organisator van bijeenkomsten AFWC
(020) 346 0358 / 06 22 6143 88
lammertinkafwcnl

Letty Reimerink

adjunct-secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 3460353 / 06-10464865
reimerinkdevernieuwdestadnl  / LinkedIn

Radboud Sutorius

beleidsadviseur woningbouwproductie, financieel-economische zaken en verkoop
(020) 346 03 62 / 06 1588 5100
sutoriusafwcnl

Frank van der Veek

beleidsadviseur energietransitie en duurzaamheid
(020) 346 03 51
veekafwcnl

Jeroen van der Veer

beleidsadviseur onderzoek en informatie, regionale woningmarkt
(020) 346 03 69
vdveerafwcnl

Anneke Verboom

beleidsadviseur schuldenproblematiek, woonfraude-aanpak, herziening regionale woonruimteverdeling, verhuisregelingen, wooncoaches

(020) 346 0363/ 06 1494 4142   verboomafwcnl

Yves Vermeulen

secretaris De Vernieuwde Stad
(020) 346 03 50 / 06 5581 2438 
vermeulendevernieuwdestadnl / LinkedIn

Egbert de Vries

directeur
(020) 346 03 60
dvriesafwcnl

Janita Zandijk

beleidsadviseur opdrachtgeverschap WoningNet, woonruimtebemiddeling
(020) 346 03 55
zandijkafwcnl

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden