Geen objecten gevonden

Aanpak loden waterleidingen

Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Alle Amsterdamse corporaties delen deze zorgen. Samen sporen we deze leidingen op en werken we aan oplossingen voor de huurders van onze woningen.

Waar zit nog lood?

Restanten van loden waterleidingen komen in heel Nederland voor. Sinds de jaren ‘80 hebben de woningcorporaties de meeste loden waterleidingen uit hun woningen verwijderd. Er blijken echter nog restanten van loden waterleidingen voor te komen, het gaat dan vooral om leidingen de je niet ziet en nog verstopt zitten in muren, funderingen en onder vloeren.

Als het kan, verwijderen corporaties restanten van loden waterleidingen direct.

Amsterdamse woningcorporaties onderzoeken hun woningen gebouwd voor 1960. De corporaties doen archiefonderzoek, visuele inspecties en laten, indien nodig, watertests uitvoeren door geaccrediteerde bedrijven. Als er restanten van loden waterleidingen worden aangetroffen, worden bewoners daarover zo snel mogelijk en als eerste geïnformeerd. Waar het kan, verwijderen de corporaties deze restanten van loden waterleidingen direct. Daarbij is elk woongebouw uniek en vraagt een eigen aanpak.

Vanwege de coronacrisis, was het dit jaar in veel gevallen niet mogelijk om het onderzoek en de sanering uit te voeren.  Het onderzoek en de sanering, indien lood wordt gevonden, is weer opgestart.  De corporaties blijven zich houden aan de richtlijnen van het RIVM, houden voldoende afstand en werken alleen in de woningen als er toestemming is van bewoners. Ook werken onze medewerkers niet bij ziekte of verkoudheid.

Kennisnetwerk in Amsterdam

De gemeente Amsterdam, Waternet, de woningcorporaties en de GGD werken nauw samen bij het onderzoek naar en verwijderen van de restanten van loden leidingen en vormen een lerend netwerk in Amsterdam, waarin we ervaring opbouwen en uitwisselen. Op deze manier worden we steeds effectiever in de aanpak.

Waarom is er nu zoveel aandacht voor loden waterleidingen?

Door publicaties van het RIVM en de Gezondheidsraad in november 2019, is er meer aandacht gekomen voor de gezondheid en lood in drinkwater. De Gezondheidsraad waarschuwt vooral risicogroepen, zoals zuigelingen en jonge kinderen. De ontdekking van hoge concentraties lood in drinkwater van woningen in de Tuindorpen in Amsterdam-Noord heeft de kwestie in Amsterdam hoog op de agenda gezet.

Ik heb zorgen over mijn gezondheid, waar kan ik terecht?

Wie vragen heeft over de gezondheid door looddeeltjes in het kraanwater, kan contact opnemen met de GGD. De GGD geeft advies dat is afgestemd op elke specifieke situatie. Kijk voor meer informatie op www.ggd.amsterdam.nl/gezond-wonen/loden-waterleidingen.

Of op www.amsterdam.nl/lodenleidingen.

Een vragen- en antwoordenoverzicht voor huurders van corporatiewoningen staat hier >

Dit overzicht wordt waar nodig steeds geactualiseerd.

Meer informatie voor huurders staat ook op de website van hun woningcorporatie:

Deel deze pagina